Köszöntés

kalitkaVolt egyszer egy George Thomas nevű ember, aki lelkészként szolgált egy kis New England állambeli városkában. Egyik húsvéti időben történt, hogy  egy nagy, üres, rozsdás kalitkával ment fel a szószékre. Az emberek felhúzták a szemöldöküket, amikor Thomas testvér beszélni kezdett:

Tegnap, ahogy a városban sétáltam, megláttam egy kisfiút, amint nagy kalitkát lóbál a kezében. A kalitka aljában két kis mezei madár csücsült, dideregve a hidegtől és a félelemtől. Megkérdeztem:
- Hát neked mid van, kisfiam?

- Csak néhány öreg madaram - jött a válasz.

 

- Mit fogsz velük csinálni? - kérdeztem.

 

- Hazaviszem őket, incselkedek velük, kihúzom a tollaikat, hogy így elkezdjenek egymással verekedni. Nagyon jól fogok szórakozni!

 

- Előbb-utóbb beleunsz majd a madaraidba. Utána mit csinálsz velük?

 

- Szerzek egy macskát, ők úgyis szeretik a madarakat, odaadom neki őket, - válaszolta a kisfiú.
A lelkész csöndben volt egy pillanatig, majd így válaszolt:

 

- Mennyit kérsz ezekért a madarakért, fiam?

 

- Talán önnek, uram kellenek ezek az egyszerű mezei madarak? Még csak nem is szépek...

 

- Mennyit kérsz? - kérdezte újból a lelkész.

 

A fiúcska úgy nézett rá, mintha azt akarná mondani, ez az ember nem normális, majd rávágta: 10$. A lelkész belenyúlt a zsebébe, kivett 10$-t, és beletette a fiú kezébe. A fiú egy pillanat múlva el is tűnt. A lelkész pedig elindult kezében a kalitkával az utca végébe, ahol egy kis füves rét volt. Letette a ketrecet, és kiengedte a madarakat. Nos, ezzel megmagyarázta a szószékre felvitt üres kalitkát, majd így folytatta történetét:

 

Egy napon Jézus és a Sátán beszélgettek. A Sátán pont az Éden kertjéből jött, és büszkén, dölyfösen pöffeszkedett.

 

- Megszereztem az összes embert ott lent. Felállítottam egy csapdát, olyan csalit használtam, amiről tudtam, hogy nem fognak neki ellenállni. Így mindet megfogtam!

 

- Mit fogsz velük csinálni? - kérdezte Jézus.

 

A Sátán így válaszolt:

 

- Szórakozni fogok. Megtanítom őket hogyan házasodjanak össze, hogyan váljanak el egymástól, hogy gyűlöljék és bántsák egymást, hogyan igyanak, átkozódjanak. Megtanítom őket, hogyan kell fegyvereket, bombákat gyártani, hogyan lehet egymást megölni. Nagyon jól fogok szórakozni!

 

- És mit csinálsz velük, ha már mindent tudnak? - kérdezte Jézus.

 

- Megölöm őket! - büszkélkedett a Sátán.

 

- Mennyit akarsz értük? - kérdezte Jézus.

 

- Ah! Neked nem kellenek ezek az emberek, teljesen értéktelenek. Ha meg is veszed őket, gyűlölni fognak. Leköpnek, átkoznak, és majd megölnek. Neked igazából nem kellenek ezek az emberek!

 

- Menyit kérsz? - kérdezte Jézus újból.

 

A Sátán gúnyosan Jézusra mosolygott és így szólt:

 

- A véred, az összes könnyed és az egész életed!

 

Jézus így válaszolt:

 

- Megegyeztünk - aztán kifizette az árat... Így lettek az emberek szabadok. "Aki hisz ebben: üdvözül, aki nem örökké rab marad, mert hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, hiszen aki Isten elé járul, annak hinnie kell, hogy Ő van és megjutalmazza azokat, akik Őt keresik!"

 

A lelkész felemelte a kalitkát, és lejött a szószékről.

Hitoktatás

Köszöntés

Események

Napi Igevers