Köszöntés

A fullánk

Egy apa és a fia egy gyönyörű tavaszi napon éppen vidéken autózott, amikor egy méh hirtelen berepült az autó ablakán. A fiú allergiás volt a méhcsípésre, ezért szörnyen megrémült. Az apa gyorsan elkapta a méhet, a markába zárta, aztán újból elengedte. A fiú borzasztóan rettegett, ahogy a méh körülötte zümmögött. Apja ekkor újra kinyújtotta a kezét, és a tenyerét mutatta a fiának. Ott volt húsába fúródva a méh fullánkja. "Látod?" - kérdezte az apja. "Nem kell már félned. 
Hagytam, hogy engem csípjen meg".

Bővebben: A fullánk

A három fa legendája

crossRéges-régen, távoli vidéken, sűrű erdővel borított domb tetején állt három fa. Ahogy a szél borzolgatta leveleiket, maguk közt álmaikról, reményeikről suttogtak.
Az egyik fa így szólt: "Ha majd egyszer kivágnak, kincsesláda szeretnék lenni! Minden oldalamat gyönyörű faragásokkal díszítik, és sok ezüstöt, aranyat, drágaköveket tarthatok majd!" A második fa így folytatta: "Én hajó leszek. Hatalmas tengereket fogok bejárni! Az én fedélzetemen mindenki biztonságban érezheti magát, királyokat és királynőket szállítok majd. A Föld széléig vitorlázok!" A harmadik fa is megszólalt: "Én az erdő legnagyobb, legegyenesebb fájává növök fel. Ahogy rám néznek az emberek a hegytetőn, közben Istenre gondolnak, akihez az én ágaim közel lehetnek. Az emberek mindig emlékezni fognak rám!"

Bővebben: A három fa legendája

Kalitka

kalitkaVolt egyszer egy George Thomas nevű ember, aki lelkészként szolgált egy kis New England állambeli városkában. Egyik húsvéti időben történt, hogy  egy nagy, üres, rozsdás kalitkával ment fel a szószékre. Az emberek felhúzták a szemöldöküket, amikor Thomas testvér beszélni kezdett:

Tegnap, ahogy a városban sétáltam, megláttam egy kisfiút, amint nagy kalitkát lóbál a kezében. A kalitka aljában két kis mezei madár csücsült, dideregve a hidegtől és a félelemtől. Megkérdeztem:
- Hát neked mid van, kisfiam?

- Csak néhány öreg madaram - jött a válasz.

 

- Mit fogsz velük csinálni? - kérdeztem.

 

- Hazaviszem őket, incselkedek velük, kihúzom a tollaikat, hogy így elkezdjenek egymással verekedni. Nagyon jól fogok szórakozni!

 

- Előbb-utóbb beleunsz majd a madaraidba. Utána mit csinálsz velük?

 

- Szerzek egy macskát, ők úgyis szeretik a madarakat, odaadom neki őket, - válaszolta a kisfiú.
A lelkész csöndben volt egy pillanatig, majd így válaszolt:

 

- Mennyit kérsz ezekért a madarakért, fiam?

 

- Talán önnek, uram kellenek ezek az egyszerű mezei madarak? Még csak nem is szépek...

 

- Mennyit kérsz? - kérdezte újból a lelkész.

 

A fiúcska úgy nézett rá, mintha azt akarná mondani, ez az ember nem normális, majd rávágta: 10$. A lelkész belenyúlt a zsebébe, kivett 10$-t, és beletette a fiú kezébe. A fiú egy pillanat múlva el is tűnt. A lelkész pedig elindult kezében a kalitkával az utca végébe, ahol egy kis füves rét volt. Letette a ketrecet, és kiengedte a madarakat. Nos, ezzel megmagyarázta a szószékre felvitt üres kalitkát, majd így folytatta történetét:

 

Egy napon Jézus és a Sátán beszélgettek. A Sátán pont az Éden kertjéből jött, és büszkén, dölyfösen pöffeszkedett.

 

- Megszereztem az összes embert ott lent. Felállítottam egy csapdát, olyan csalit használtam, amiről tudtam, hogy nem fognak neki ellenállni. Így mindet megfogtam!

 

- Mit fogsz velük csinálni? - kérdezte Jézus.

 

A Sátán így válaszolt:

 

- Szórakozni fogok. Megtanítom őket hogyan házasodjanak össze, hogyan váljanak el egymástól, hogy gyűlöljék és bántsák egymást, hogyan igyanak, átkozódjanak. Megtanítom őket, hogyan kell fegyvereket, bombákat gyártani, hogyan lehet egymást megölni. Nagyon jól fogok szórakozni!

 

- És mit csinálsz velük, ha már mindent tudnak? - kérdezte Jézus.

 

- Megölöm őket! - büszkélkedett a Sátán.

 

- Mennyit akarsz értük? - kérdezte Jézus.

 

- Ah! Neked nem kellenek ezek az emberek, teljesen értéktelenek. Ha meg is veszed őket, gyűlölni fognak. Leköpnek, átkoznak, és majd megölnek. Neked igazából nem kellenek ezek az emberek!

 

- Menyit kérsz? - kérdezte Jézus újból.

 

A Sátán gúnyosan Jézusra mosolygott és így szólt:

 

- A véred, az összes könnyed és az egész életed!

 

Jézus így válaszolt:

 

- Megegyeztünk - aztán kifizette az árat... Így lettek az emberek szabadok. "Aki hisz ebben: üdvözül, aki nem örökké rab marad, mert hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, hiszen aki Isten elé járul, annak hinnie kell, hogy Ő van és megjutalmazza azokat, akik Őt keresik!"

 

A lelkész felemelte a kalitkát, és lejött a szószékről.

Húsvéti prédikáció


kereszt
George Thomas, plébános volt New England-nak egy kis városkájában. Húsvét reggelén, amikor zsúfolt templomában felment a szószékre prédikálni, egy régi, rozsdás, rozoga madárkalitkát vitt magával és letette a szószék párkányára. Persze mindenki meglepődve nézte és kíváncsian várta, mi fog itt történni. A plébános elkezdte a prédikációt: ,,Amikor tegnap végigmentem a Főutcán, szembe jött velem egy fiatal gyerek, kezében lóbálta ezt a madárkalitkát, és a kalitka alján három kis vadmadár lapult, reszketve a hidegtől és a félelemtől. Megállítottam a fiút és megkérdeztem: - Na, mit viszel magaddal?- Csak ezt a három vacak madarat - felelte.- Aztán mit akarsz csinálni velük? - kérdezősködtem.- Hazaviszem őket és szórakozom velük - felelte. - Feldühítem őket, kihúzom a tollaikat, egymás közötti viadalra uszítom őket. Élvezni fogom. - De előbb-utóbb beleunsz majd. Utána mit csinálsz velük?- Ó, van otthon két macskánk - mondta a fiú -, azok szeretik a madárhúst. Megetetem őket velük.Hallgattam egy kicsit, aztán ismét megszólaltam:- Fiam, mennyit kérsz a madarakért? - Nem kellenek magának azok a madarak, atya. Hiszen azok csak vacak szürke mezei madarak Még énekelni sem tudnak. Még csak nem is szépek.- Mennyit akarsz értük? - kérdeztem ismét.A fiú végignézett rajtam, mintha megbolondultam volna, aztán megmondta az árat: tíz dollár. Kivettem a zsebemből a tíz dollárt, odaadtam a gyereknek. A fiú letette a kalitkát a földre és egy pillanat alatt eltűnt. Én aztán felemeltem a madárkalitkát, elvittem a közeli parkba, ottletettem, kinyitottam az ajtaját, és szabadon engedtem a  madarakat.''Miután Thomas plébános elmondta a kalitka történetét, mindjárt egy másik történetbe kezdett: ,,Egy nap a Sátán és Jézus között párbeszéd folyt. A Sátán épp az Édenkertből jött és büszkén dicsekedett:- Az egész emberiséget a kezeim közé kaparintottam. Csapdát állítottam nekik olyan csalétekkel, amelynek nem tudnak ellenállni. Mind az enyémek! - Mit fogsz csinálni velük? - kérdezte Jézus.- Szórakozni fogok velük. Megtanítom őket, hogyan házasodjanak és hogyan váljanak el egymástól; feldühítem őket, meg arra is megtanítom, hogyan gyűlöljék és kínozzák egymást; hogy  részegeskedjenek és kábítózzanak; arra, hogy fegyvereket és bombákat találjanak fel és öljék egymást.Nagyon fogom élvezni - mondta a Sátán.- Mit csinálsz majd velük akkor, ha eleged lesz a játékból?- Megölőm őket! - felelte a Sátán.- Mennyit kérsz értük? - érdeklődött tovább Jézus. - Nem kellenek neked azok az emberek! Nem jók azok semmire! Megveszed őket, ők pedig csak gyűlölni fognak. Leköpnek, megátkoznak és megölnek. Nem kellenek ők neked!- Mennyit kérsz? - kérdezte újból Jézus.A Sátán végignézett Jézuson és megvető gúnnyal mondta: - A véredet, az összes könnyedet és az egész életedet!Jézus így szólt:- Megegyeztünk! - aztán kifizette az árat...''Ezzel George Thomas plébános fogta a madárkalitkát és lement aszószékről.
 

Hitoktatás

Köszöntés

Események

Napi Igevers