Köszöntés

KEDVES SZÜLŐK!

A Pócsmegyeri Baptista Gyülekezet nevében tisztelettel köszöntjük Önöket.

Sok helyen hallhattak már arról, hogy a nemzeti köznevelésről szóló törvény egy új lehetőséget nyújt Önök és gyermekeik számára.

2013-ban, a beiratkozáskor minden állami általános iskolában a leendő elsős és az ötödik osztályos gyermekek szülei két tantárgy közül választhatnak gyermekük számára:

erkölcstan, vagy hit- és erkölcstan.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

Néhány esetlegesen feltehető kérdésre fogalmazunk meg egyszerű válaszokat az alábbiakban.

KÖTELEZŐ LESZ-E A HIT- ÉS ERKÖLCSTAN?

Nem lesz kötelező. Két tantárgy közül kell választani: erkölcstant, vagy a hit- és erkölcstan tantárgyat.

MIÉRT JÓ, HA A GYERMEKNEK A HIT- ÉS ERKÖLCSTANT VÁLASZTJA?

Egyrészről, mert az alapműveltség része a Biblia ismerete. Másrészt a hit- és erkölcstan órákon szentírási történetek alapján kerülnek elő olyan fontos témák és kérdések, amelyek feldolgozása segítheti gyermeke eligazodását az élet apróbb és nagyobb dolgaiban. Így egyszerre kapnak ismeretet a Bibliáról, valamint a keresztény értékrend alapjaival is megismerkedhetnek.

TANULNAK-E  ERKÖLCSTAN  ÓRÁN  ELŐKERÜLŐ TÉMÁKRÓL A HITTANOS GYERMEKEK?

Igen, a hit- és erkölcstan része az erkölcsi nevelés is. Minden évfolyamon, a bibliai történetekhez kapcsolódóan szóba kerülnek erkölcstani témák: család, barátok, hűség, áldozat, szeretet, lelki egészség, testi-lelki tulajdonságok, elfogadás, empátia, stb.

KIK TARTJÁK A HIT- ÉS ERKÖLCSTAN ÓRÁKAT?

A helyi keresztény közösségek  által megbízott személyek: plébánosok, lelkészek, hittanoktatói végzettséggel rendelkező felkészült pedagógusok.

MIT KELL TENNIE, HA ELSŐS GYERMEKE RÉSZÉRE A HIT- ÉS ERKÖLCSTANT SZERETNÉ VÁLASZTANI?

A beiratkozás során, legkésőbb április 30-ig nyilatkoznia kell az iskolában arról, hogy a   hite és erkölcstant választja gyermeke számára, ill. hogy melyik keresztyén felekezet keretében kéri

MI A SZÜLŐ TEENDŐJE, HA ÖTÖDIKES LESZ A GYERMEKE?

Május 20-ig nyilatkoznia kell az iskolában az erkölcstan, vagy a hittan választásáról, a

hittan választása esetén, hogy mely felekezet hittanoktatását kéri.

 

HOL LEHET A HITTANÓRÁKKAL KAPCSOLATBAN TOVÁBBI TUDNIVALÓKHOZ JUTNI?

Telefonon: Kovács Bálint 06-20-886-1927

Szeretettel várjuk gyermekeiket

2013. szeptember 1-jén a keresztyén felekezetű hit és erkölcstan órákra!

 

 

 

Hitoktatás

Köszöntés

Események

Napi Igevers