Köszöntés

„Bölcsesség által építtetik a ház, és értelemmel erősíttetik meg.”

(Példabeszédek24, 3)

 

Elengedhetetlenül fontos, hogy az ember az élet alapvető kérdéseivel már gyermekségétől fogva megismerkedjen. Az élet alapjainak lerakása meg kell, hogy történjen már a gyermek kicsinykorától kezdődően, természetesen mindig a jelenlegi értelmi szintjének megfelelően. Ugyanolyan fontosnak tartom a helyes erkölcsi norma megalapozását, minta az alapvető szükségletek kielégítését. Mivel a gyermekkorban szerzett hatások öntudatlanul vésődnek be a gyermek lelkébe, amik igen döntő jelentőségűek az élet későbbi szakaszaiban. Ha ebben az időszakban nem alapozzuk jól meg a nevelést, később nagyon nehéz rendbe hozni az ifjúság idején. Viszont az életkornak megfelelő nevelés elkíséri egész életén át.

Az Ószövetségi ember számára sem volt ez titok, hiszen Isten igéjében, a Bibliában több helyen is olvashatunk e témában, pl. Példabeszédek könyvében: „a bölcs tanítás az élet forrása a halál csapdáinak kikerülésére.”(13, 14), avagy „Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól.”(22: 69)

 

Baptista közösségeink a kezdetektől a mai napig nagy hangsúlyt fektetnek a gyermekek egészséges lelki fejlődésére, tanítására, hitbeli neveltetésére. Rendszeres heti gyakorlattal vasárnapi iskolák működnek az Imaházakban, így természetesen nálunk Pócsmegyeren is, 9 órától, amelyre minden gyermeket szeretettel várunk, felekezeti hovatartozástól függetlenül.

 

DSCN2717

 

  

Vasárnapi iskolánkban a foglalkozások két csoportban történek, ahol a gyermekek könnyed, játékos formában sajátíthatják el a bibliai történeteket, énekeket.

 

 

DSCN2710

 

Emellett rendszeresen, (jelenleg kéthavonta) vannak gyermeknapjaink, ahol a bibliai igazságokat bábok, bohócok játsszák el, a gyermekek nagy örömére, továbbá van lehetőség kézművesedésre és vetélkedős játékokra is.

  

 

100_0962

 

 

DSCN2700

 

100_2885

 

Szeretettel és jókedvvel várunk minden gyermeket és érdeklődőt alkalmainkra!

 

Jézus minden gyermeket szeret, Szívében mindenkinek készített helyet.

 

 

Martonné Balga Andrea

 

Hitoktatás

Köszöntés

Események

Napi Igevers